Optimization of 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene and 2-Hydroxyethylmethacrylate Cyclization Reaction Conditions

Irina Kostiv, Igor Polyuzhin, Nataliya Vytrykush, Galina Marshalok and Josyp Yatchyshyn
Affiliation: 
Lviv Polytechnic National University 12, S. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht08.01.035
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf233.28 KB
Abstract: 
Based on the experimental studies and mathematical modeling method, we have chosen the optimal conditions of the 2,3-dimetylbuta-1,3-diene and 2-hydroxyethylmethacrylate cyclization reaction with obtaining of 2-hydroxyethyl 1,3,4-trimethylcyclohex-3-encarboxylate.
References: 

[1] Kunz F. and Polansky O.: Monatshefte fur chemie, 1969, 100, 920.

[2] Monnin J.: Angewandte Chemie, 1957, 69, 762.

[3] Newman C., Rossiter K. and Sell C.: US Pat. 5175143, Publ. Dec. 29, 1992.

[4] Sara Koohi Kamali, Chin Ping Tan and Tau Chuan Ling: Sci. World J., 2012, 2012, 8.

[5] Pysh'yev S., Bilushchak H. and Gunka V.: Сhem. & Сhem. Techn., 2012, 6, 105.

[6] Korotkova T., Sokolinskaya T., Sokolovskiy Ya. et al.: Nefteprerabotka i Neftekhimiya, 1993, 5, 28.

[7] Polyuzhin I., Karp'yak N., Marshalok G. et al.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2011, 1, 23.

[8] Polevaya I., Fedevich M., Polyuzhin I. and Marshalok O.: Zh. Prykl. Khimii, 2011, 84, 261.

[9] Polyova І., Polyuzhin І., Маrshalok G. and Fedevych М.: 4 Ukr. Conf. "Dombrovski Khimichni Chytannya" 2010», Lviv 2010, 108.

[10] Akhnazarova S. and Kafarov V. (Eds.): Metody Optimizatsii Eksperimenta v Khimicheskoi Tekhnologii. Vysshaya Shkola, Moskwa 1985.

[11] Sautin S.: Planirovanie Eksperimenta v Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. Khimiya, Leningrad 1975.

[12] Pikh Z.: Theoriya Khimichnyh Procesiv Organichnogo Synthesu. Electronyy navchalnyi posibnyk. http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=9379