Kinetics of Allyl-1,3,4-trimethylcyclo-hex-3-encarboxylate Obtaining

Irina Polyova, Galina Marshalok, Josyp Yatchyshyn and Igor Polyuzhin
Affiliation: 
Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery str., 79013 Lviv
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht06.02.119
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf164.79 KB
Abstract: 
Kinetic regularities of allyl-1,3,4-trimethylcyclohex-3-encarboxylate obtaining has been investigated. On the basis of the obtained results the optimal conditions of the target product synthesis have been established.
References: 

[1] Meek J. and Ragsdale J.: J. Am. Chem. Soc., 1948, 70, 2502.
https://doi.org/10.1021/ja01187a058
[2] Petrov A. and Sopov N.: Zh. Obshchei Khimii, 1948, 18, 1781.
[3] Monnin J. and Neuchatel K.: Angewandte Chemie, 1957, 69, 762.
https://doi.org/10.1002/ange.19570692310
[4] Schenk H. and Hanspeter P.: US Pat. 4570648, Publ. Feb. 18, 1986.
[5] Newman M. et al.: US Pat. 5175143, Publ. Oct. 2, 1992.
[6]. Kunz F. and Polansky O.: Monatshefte fur Chemie, 1969, 100, 920.
https://doi.org/10.1007/BF00900577
[7] Schenk H. and Hanspeter P.: US Pat. 4113663, Publ. Apr. 10, 1977.

[8]. Smets J. et al.: US Pat. 2008/0200359, Publ. Aug. 21, 2008.
[9] Velazquez J., Hertenstein S., Clare J. et al.: US Pat. 2010/0152083, Publ. Jun. 17, 2010.
[10] Polyova I., Marshalok G., Fedevych M. et al.: UA Pat. 60501, MPK С 07 С 13/20. Publ. June 25, 2011.
[11] Polyova I., Marshalok G., Fedevych M. et al.: UA Pat. 46772, MPK С 07 С 11/00. Publ. Jan. 11, 2010.
[12] Polyova I., Marshalok G., Fedevych M. et al.: UA Patent 52884, MPK С 07 С 11/00. Publ. Sept. 10, 2010.
[13] Polyova І., Polyugyn І., Marshalok G. and Gladij А.: ІІІ Vseukrainska Naukova Konf. Studentiv ta Aspirantiv “Himichni Karazinski chytannya -2011”. Ukraine, Kharkiv 2011, 41.
[14] Gast L., Bell E. and Teeter H.: J. Am. Oil Chem. Soc., 1956, 33, 278.
https://doi.org/10.1007/BF02630861
[15] Shmidt R. and Sapunov V.: Neformalnaya Kinetika. V Poiskach Putej Khimicheskikh Reakcij. Mir, Moskwa 1985.
[16] Vasserman A.: Reakciya Dilsa- Aldera. Мir, Moskwa 1968.
[17] Pataya S. (Ed.): Khimiya Alkenov. Khimiya, Leningrad 1969.
[18] Ingold K.: Teoreticheskie Osnovy Organicheskoj Khimii. Мir, Moskwa 1973.