Kinetic model of photoinitiated copolymerization of monofunctional monomers till high conversions

Yuriy Medvedevskikh, Galyna Khovanets’ and Iryna Yevchuk
Affiliation: 
Department of Physical Chemistry of Combustible Minerals L. M. Lytvynenko Institute of Physico-Organic Chemistry and Coal Chemistry NAS of Ukraine 3a Naukova str., 79053 Lviv, Ukraine vfh@org.lviv.net
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht03.01.001
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf254.7 KB
Abstract: 
Regularities of kinetics of photoinitiated copolymerization till high conversions in the systems of monofunctional methacrylate comonomers (hydroxyethyl methacrylate (HEMA), glycidyl methacrylate (GMA)) have been investigated by laser interferometry in a wide range of experimental factors (molar ratio of comonomers, photoinitiator concentration, intensity of UV-irradiation). Kinetic model of photoinitiated copolymerization of methacrylates till high conversions has been proposed on the basis of microheterogeneity conception of the polymerization process.
References: 

[1] Berlin А., Korolyov G., Kefeli Т. et al.: Akrylatnyje oligomery i materialy na ikh osnove. Khimiya, Moskwa 1983.
[2] Gryshchenko V., Maslyuk А. and Gudzera S.: Zhydkiye fotopolymernyje kompozitsiyi. Naukova Dumka, Kyiv 1985.
[3] Lavrov N., Syvtsov Е. and Nikolayev А.: Reaktsionnaya sreda i kinetyka polimerizatsionnykh protsessov. Syntez, Sanct-Peterburg 2001.
[4] Shamenkova О., Kopylova N., Semchykov Yu. et. al.: Vysokomol. Soyed. B, 2005, 47, 2045.
[5] Lovell L., Stansbury J., Syrpes D. et al.: Macromolecules, 1999, 32, 3913.
[6] Starokadomsky D. and Stavinska О.: Vysokomol. Soyed. B, 2006, 48, 1176.
[7] Vygodsky Ya., Volkova Т., Sakharova А. et. al.: Vysokomol. Soyed. A, 2004, 46, 1125.
[8] Shchepalov А. and Grishyn D.: Vysokomol. Soyed. А, 2006, 48, 1781.
[9] Medvedevskikh Yu., Kytsya A., Bazylyak L. et al.: Stationary and non-stationary kinetics of photoinitiated polymerization. Brill 2004.
[10] Medvedevskikh Yu., Zagladko E., Turovsky A. et al.: Int. J. Polym. Mater., 1999, 43, 157.
[11] Medvedevskikh Yu., Bratus A., Hafijchuk G. et al.: J. Appl. Polym. Sci., 2002, 86, 3556.
[12] Kurdikar D. and Peppas N.: Polymer, 1994, 35, 1004.
[13] Brun E., Ivanov V. and Kaminsky V.: Dopovidi Akad. Nauk SSSR, 1986, 291, 618.
[14] Dyachkov А., Yefimov А., Yefimov L. et al.: Vysokomol. Soyed. А, 1983, 25, 2176.
[15] Medvedevskikh Yu., Kytsya A., Bazylyak L. et al.: J. Appl. Polym. Sci., 2004, 91, 2376.
[16] Berlin А., Medvedevskikh Yu. and Kucher R.: Dopovidi Akad.Nauk Ukrainy URSR B, 1986, 6, 32.