Glass formation and properties of Glasses in MgO-BaO-B2O3 System

Galyna Fomenko, Oleksandr Nosenko, Viktor Goleus, Nataliia Ilchenko and Oleksandra Amelina
Affiliation: 
State Higher Education Institution “Ukrainian State University of Chemical Technology” 8, Gagarina Ave., Dnipropetrovsk, Ukraine; FomenkoGV@i.ua
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht09.04.463
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf219.21 KB
Abstract: 
Glass formation in poorly boric field of MgO-BaO-B2O3 system (content of B2O3 ≤ 50 mol %) has been studied. Interconnection between the properties of glasses (density, heat expansion, softening temperature, specific volume resistance) and their chemical composition has been established.
References: 

[1] Strnad Z.: Steklokristallicheskie Materialy. Strojizdat, Moskwa 1988.

[2] Khodakovskaya R.: Steklo i Keramika.1989, 6, 36.

[3] Nosenko А., Goleus V., Ponomarchuk Е. at al.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2003, 5, 47.

[4] Mazurin О., Strel'tsina М. and Shvayko-Shvaykovskaya T.: Svoystvа Stekol i Stekloobrazuyushhih Rasplavov. Nauka, Leningrad 1975.

[5] Appen A.: Khimiya Stekla. Khimiya, Leningrad 1974.

[6] Aleynikov F.: Izd. Аcad. Nauk Аrm. SSR, 1970, 5, 157.

[7] Pevzner B. and Klyuev V.: Fizika i Khimiya Stekla, 2004, 30, 689.

[8] Sokolov I., Murin I., Naraev V. and Pronkin A.: Fizika i Khimiya Stekla, 1999, 25, 593.

[9] Sindhu S., Sanghi S., Aragwal A. et al.: Physica B, 2005, 365, 65.

[10] Rza-zadе P., Rustamov P. and Gaydarova E.: Azerbaijan. Khim. Zh., 1961, 17, 113.

[11] Bobkova N., Silich L. and Tereshhenko L.: Sbornik Zadach po Fizicheskoi Khimii Silikatov i Tugoplavkih Soedinenij. Universitetskoe izd., Minsk 1990.