Development of Mathematical Models of External Mass Exchange under Conditions of Vibroextraction from Vegetable Raw Materials

Vladimir Zavialov, Viktor Bodrov, Taras Misyura, Nataliya Popova, Yuliya Zaporozhets and Vadim Dekanskiy
Affiliation: 
National University of Food Technologies, 68, Volodymyrska str., 01601 Kiev-33, Ukraine; pandus@i.ua
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht09.03.367
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf319.26 KB
Abstract: 
We present results of development of mathematical models of external mass exchange in extraction of desired products from vegetable raw materials and mathematical models for the determination of the minimum time of achievement of the equilibrium state of the system and the current concentration of a soluble substance for their using in the optimization of operation of solid-phase extraction equipment.
References: 

[1] Zavialov V., Lobok О., Popova N. and Bodrov V.: Nauchn. Trudy ONAKhT, 2008, 32, 88.

[2] Stabnikov В. and Loboda P.: Massoobmennye Processy Khim. Techn., Sb. Trudov. Khimiya, Leningrad 1965, 124.

[3] Zavialov V. and Popova N.: Pat. UA 25090, Publ. July 25, 2007.

[4] Zavialov V., Bodrov V. and Zaporozhets Y.: Pat. UA 27705, Publ. Nov. 12, 2007.

[5] Zavialov V., Zaporozhets Y. and Lobok О.: Nauchn. Trudy ONAKhT, 2008, 32, 93.

[6] Stratienko О., Loboda P. and Lysyanskii V.: Izv. Vysch. Uchebn. Zaved., Ser. Pishch. Tekhnol., 1970, 5, 88.