Desulphurization and Usage of Medium-Metamorphized Black Coal. 1. Determination of the Optimal Conditions for Oxidative Desulphurization

Serhiy Pyshyev1, Yuri Prysiazhnyi1, Denis Miroshnichenko2, Halyna Bilushchak3 and Roksolana Pyshyeva4
Affiliation: 
1 Institute of Chemistry and Chemical Technology, Lviv Polytecnic National University, 12, S. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine 2 Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry (UKHIN), 7, Vesnina str., 61023 Kharkiv, Ukraine 3 Institute of Applied Mathematics and Fundamental Sciences, Lviv Polytecnic National University 4 Institute of Computer Science and Information Technologies, Lviv Polytecnic National University
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht08.02.225
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf499.35 KB
Abstract: 
The conditions providing proceeding of the reactions between pyrite sulphur of medium-metamorphized coal and air-steam mixture in the kinetic area have been found. Experimental-statistical mathematical model has been designed. The optimal factors of medium-coalificated coal oxidative desulphurization have been determined on its basis. Under optimal conditions two samples of coking coal have been desulphurized. These samples will be used as components of the coal charge in the production of special types of coke.
References: 

[1] Domennye Pechi: Standarty Potreblenija Koksa, Dnepropetrovsk 1987, 14.

[2] Zubilin I., Rudyka V. and Pinchuk S.: Poluchenie iz Uglia Energii dlja Osnovnykh Otraslei Promyshlennosti. Vyd. Kharkiv. Nats. Univ. im. Karazina, Kharkiv 2004.

[3] Makarov G. and Harlampovych G.: Khemicheskaya Technologiya Tverdogo Topliva. Khimiya, Moskwa 1986.

[4] Trushyna G. and Shchypachov M.: Ugol, 2011, 10, 40.

[5] Slupskyi B.: Strategichni Prioritety, 2009, 2, 33.

[6] http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/green_economy_perspect...

[7] Myhailov V.: Goryuchi Kopalyny Ukrainy. Vyd. «КNТ», Kyiv 2009.

[8] Saranchuk V.: Visnyk Donetsk. Nauk. Tovarystva Shevchenka, 2003, 3, 17.

[9] Pysh'yev S., Gunka V., Astskhova O. et al.: Chem.&Chem. Techn., 2012, 6, 443.

[10] Pysh'yev S., Gunka V., Bratychak M. et al.: Chem.&Chem. Techn., 2011, 5, 107.

[11] Pysh'yev S., Gayvanovych V., Pattek-Janczyk A. et al.: Fuel, 2004, 83, 1117.

[12] Pysh'yev S., Bilushchak H. and Gunka V.: Chem.&Chem. Techn., 2012, 6, 105.

[13] Pysh'yev S., Shevchuk K., Chmielarz L. et al.: Energy&Fuels, 2007, 21, 216.

[14] Bratychak M., Gayvanovych V., Pysh'yev S. et al.: Chemia i Inzyneria Ekologioczna, 2004, 11, 59.

[15] Yavorskyi V.: Tehnologia Sirky i Sirchanoi Kysloty. Nats. Univ. "Lvivska politehnika", Lviv 2010.

[16] Yurovskyi A.: Sera Kamennykh Uglei. Khimiya, Moskwa 1960.

[17] Gulyaev V., Barsky V. and Gurevina N.: Chem.&Chem. Techn., 2009, 3, 231.

[18] Sorokin I.: PhD thesis, Ukr. Derg. Naukovo-Doslidn. Vuglekhim. Inst., Kharkiv 2006.

[19] Lazarenko A., Chuishchev S. and Kaufman S.: Vugillya i Khimiya, 2004, 1, 24.

[20] Pysh'yev S. and Gayvanovych V.: Visnyk Nats. Univ. "Lvivska politehnika", 1996, 298, 96.

[21] Toplivo Tverdoe Mineralnoe. Opredelenie Soderzhania Obshchei Sery Metodom Eshka (ІSО334:1992): DSTU 3528, 1997.

[22] Toplivo Tverdoe Mineralnoe. Opredelenie Form Sery (ІSО 157-96:2001):GOST30404:2000 – GOST30404-94, 1997.

[23] Toplivo Tverdoe Mineralnoe. Metody Opredelenia Zolnosti (ІSО 1171:1997): GOST11022-95:2006 – GOST11022-90, 2006.

[24] Ugol i Torf, Ugol i Goryuchie Slancy. Bystryi Metod Opredelenia Vlagi: GOST11014-2002:2002 – GOST11014-81, 1987.

[25] Tverdoe Toplivo. Metody Opredelenia Vyhoda Letuchyh Veshchestv (ІSО 562:1998): GOST6382-2001: 2008 – GOST6382-91, 2001.

[26] Pysh'yev S., Gunka V., Prysiazhnyi Yu. et al.: J. Fuel Chem. Techn., 2012, 40 (2), 129-137.

[27] Todes O. and Tcytovych O.: Apparaty s Psevdoszhyzhenym i Granulirovanym Sloem. Khimiya, Leningrad 1981.

[28] Baskakov A., Lukachevskyi B. and Muhlenov I.: Raschety v Kipyashchem Sloe. Khimiya, Leningrad 1986.

[29] Ioffe I. and Pismen L.: Inzenernaya Khimiya Heterogennogo Kataliza. Khimiya, Leningrad 1972.

[30] Pavlov K., Romavkov P. and Noskov A.: Primery i Zadachi po Kursu Processy i Apparaty Khimicheskoi Technologii. Khimiya, Leningrad 1987.

[31] Nikolskyi B. (Ed.): Spravochnik Khimika: Khimiya, Leningrad 1968.

[32] Vagraftic N. (Ed.): Spravochnik po Teplofizicheskim Svoistvam Gazov i Zhydkostei. Nauka, Moskwa 1972.

[33] Kafarov V.: Metody Kibernetici v Khimii i Khimicheskoi Technologii. Khimiya, Moskwa 1971.

[34] Dreiper M. and Smith G.: Prikladnoi Regressionnyi Analiz. Finansy i statistika, Moskwa 1986.

[35] Ierina A.: Modelyuvannya Vypadkovostei shodo Prognozuvannya. Кyiv. Nats. Еkon. Univ., Kyiv 2001.

[36] Tcegelyk G.: Osnovy Ekonometrії. Nats. Univ. im, I.Franka, Lviv 2011.

[37] Bolshev L. and Smirnov N.: Tablicy Matematicheskoi Statistiki. Nauka, Moskwa 1983.