Application of Gradient Method for Solving Constrained Optimization Tasks

Olga Sanginova1, Anatolii Danilkovich2, Sergii Bondarenko1 and Slava Branovitskaia1
Affiliation: 
1National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 37, Peremogy Ave., 03056 Kyiv, Ukraine; olga.sanginova@gmail.com 2Kyiv National University of Technologies and Design 2, Nemirovich-Danchenko str., 01011 Kyiv, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht09.03.375
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf143.5 KB
Abstract: 
The constrained optimization task of wool sheepskin tanning–greasing applying the gradient method is solved. The optimality criterion is formulated as a generalized additive objective function. The modified gradient method algorithm is based on software module. Mathematical description for a low-waste technology using dry chrome tanning agent is obtained and its constraints are determined.
References: 

[1] Ostrovskiy G. and Berezhinskiy T.: Optimizatsiya Khimiko-Technologicheskikh Processov. Teoriya i Praktika. Khimiya, Moskwa 1984.

[2] Bandi B.: Metody Optimizatsii. Radio i svyaz, Moskwa 1988.

[3] Shtoier R.: Mnohokryteryalnaya Optymyzatsia. Teoryia, Vychyslenyia i Prylozhenyia. Radyo i sviaz, Moskwa 1992.

[4] Boiarynov A. and Kafarov V.: Metody Optymyzatsii v Khymycheskoi Tecnologii. Khymyia, Moskwa 1975.

[5] Danilkovich A.: Innovatsiyni Technologii Vyrobnytstva Shkiryanykh i Hutrovykh Materialiv ta Vyrobiv. Feniks, Kyiv 2012.

[6] Danilkovich A.: Ekologichno Orientovani Technologii Vyrobnytstva Shkiryanykh ta Hutrovykh Materialiv dlya Stvorennya Konkurentospromozhnykh Tovariv: Feniks, Kyiv 2011.

[7] Vasylev F.: Metody Optymyzatsii. Faktoryal Press, Moskwa 2002.

[8] Byriukov A.: Technologiya Obrabotky Mekhovykh Ovchyn. TsNYYTEYlehprom, Moskwa 1988.

[9] Kafarov V.: Metody Kibernetiki v Khimii i Khimicheskoy Technologii. Khimiya, Moskwa 1971.

[10] Danilkovich A.: Osnovy Naukovykh Doslidzhen u Vyschomu Navchalnomu Zakladi. KNUTD, Kyiv 2010.

[11] Danilkovich A. and Vasilyuk O.: Problemy Legkoi i Tekstilnoi Prom. Ukrainy, 2000, 3, 82.

[12] Takha Khemdy A.: Vvedenie v Issledovanie Operatsyi, 6-e yzd. Williams, Moskwa 2001.

[13] Danilkovich A., Omelchenko N. and Shahnovskiy A.: Visnyk Khark.Nats.Univ., 2012, 1, 74.

14] Lischuk V., VoytsehovskaT. and Danilkovich A.: Legka Prom., 2007, 1, 37.

[15] Danilkovich A., BrayilkoA. and Omelchenko N.: Visnik Khark.Nats.Univ., 2010, 3, 129.