Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

MILESTONES OF FORMATION, BECOMING AND DEVELOPMENT OF POLITICAL AND LEGAL VIEWS VYACHESLAV LIPINSKY OF STATE AND LAW

S. Hrab
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF324.83 KB
Abstract: 
Analaized certain stages of formation and development of political and legal views of V. Lipinskі. Particular attention is paid to research his works, in which Ukrainian thinker calls for unity, catholicity and justly preserve their land and their territorial integrity.
References: 

1. Ly`py`ns`ky`j V. K. Religiya i cerkva v istoriyi Ukrayiny` / V.K. Ly`py`ns`ky`j. − L`viv: Druzhy`na, 1933. − 133 s. 2. Ly`py`ns`ky`j V. K. Shlyaxta na Ukrayini / V.K. Ly`py`ns`ky`j. − Krakiv, 1909. – 146 s. 3. Ly`py`ns`ky`j V.K. Ukrayina na perelomi 1657-1659. Zamitky` do istoriyi ukrayins`kogo derzhavnogo budivny`cztva v XVII-im stolitti / V'yacheslav Ly`py`ns`ky`j. Tvory`, arxiv, studiyi / Sxidnoyevropejs`ky`j doslidny`j insty`tut im. V. K. Ly`py`ns`kogo. – Filadel`fiya, 1991. – T. 3: Tvory`. Istory`chna sekciya. – Ky`yiv-Filadel`fiya, 1991. – 356 s. 4. Ly`py`ns`ky`j V. K. Uchast` shlyaxty` u Vely`komu ukrayins`komu povstanni pid provodom get`mana Bogdana Xmel`ny`cz`kogo / V. K. Ly`py`ns`ky`j / U kn.: Vyacheslav Ly`py`ns`ky`j. Tvory` / Sxidn`o-Evropejs`ky`j doslidny`j insty`tut im. V. K. Ly`py`ns`kogo. – T. 2. – Uchast` shlyaxty` u vely`komu ukrayins`komu povstanni pid provodom get`mana Bogdana Xmel`ny`cz`kogo. – Istory`chna sekciya. Red. L. Bilas. – Filadel`fiya, Pensy`l`vaniya, 1980. – S. 88 – 95. 5. Ly`py`ns`ky`j V. K. Ly`sty` do brativ-xliborobiv. Pro ideyu i organizaciyu ukrayins`kogo monarxizmu / Red. Ya. Pelens`ky`j. − K.: Ky`yiv - Filadel`fiya, 1995. − 472 s. 6. Isayiv V. Polity`chna sociologiya V'yacheslava Ly`py`ns`kogo / V. Isayiv // Suchasnist`. – 1984. – # 6. − S. 81–95. 7. Vy`nar L. Nedrukovany`j ly`st V. Ly`py`ns`kogo do M. Grushevs`kogo v spravi zagal`ny`x zboriv NTSh v 1913 r. Vstup / Lyubomy`r Vy`nar / Ukrayins`ky`j istory`k. – 1991. – T. 28. – Ch. 1 – 2. – S. 113–114. 8. Ideyi derzhavotvorennya ta filosofiyi istoriyi V. Ly`py`ns`kogo [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.litopys.com.ua/ encyclopedia/ osobystosti+k/ideyi-derzhavotvorennya-ta-filosofiyiistoriyi- v-lypynskogo. 9. Ly`sty` V'yacheslava Ly`py`ns`kogo do Osy`pa Nazaruka / U kn.: V'yacheslav Ly`py`ns`ky`j ta jogo doba: Kn. druga. Naukove vy`dannya. – Uporyad.: T. Ostashko, Yu. Tereshhenko. – K.: Tempora, 2010. – 624 s. – S. 303–333. 10. Ly`py`ns`ky`j V. K. Pro Ukrayins`ku get`mans`ku derzhavu
1918 r. / Ukn.: V.K. Ly`py`ns`ky`j yak ideolog i polity`k. – Uzhgorod, 1931. – 47 s. – S. 12–14. 11. Ly`sty` V'yacheslava Ly`py`ns`kogo do Get`mans`koyi upravy` / Ukn.: V. Ly`py`ns`ky`j. Povne zibrannya tvoriv, arxiv, studiyi. Seriya “Arxiv”. Ly`stuvannya / Red. Ya. Pelens`ky`j, R. Zalucz`ky`j, X. Pelens`ka ta in. – T. 1. (A-Zh) – K.: Smolosky`p, 2003. – 960 s. – S. 284–285. 12. Sikora I. Koncepciya “didy`chnogo get`manatu” V'yacheslava Ly`py`ns`kogo u svitli suchasnogo traktuvannya legity`mnosti polity`chnoyi sy`stemy` / Ly`py`ns`ky`j V. Studiyi. T.1: V. Ly`py`ns`ky`j: istory`ko-politologichna spadshhy`na i suchasna Ukrayina; Materialy` mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi / I. Siroka. – Ky`yiv-Lucz`k-Kremenecz`. –
K., 1994. – S. 45–57. 13. Oglobly`n O. Dy`nasty`chna ideya v derzhavny`cz`ko-polity`chnij dumci Ukrayiny`-Get`manshhy`ny` 17–18 st. / O. Ogloby`n / Derzhavny`cz`ka Dumka. – 1951. – № 4. – S. 23–28. 14. Ly`sty` Dmy`tra Doroshenka do V'yacheslava Ly`py`ns`kogo / Ly`py`ns`ky`j V'yacheslav. Tvory`, arxiv, studiyi / Sxidnoyevropejs`ky`j doslidny`j insty`tut im. V. K. Ly`py`ns`kogo. – Filadel`fiya, Pensy`l`vaniya, 1976. – T. 6. Arxiv / Red. I. Ly`syak-Rudny`cz`ky`j. – 530 s. – S. 246–248.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 442–450