Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

MEANS OF PROTECTION OF THE RIGHT OF MUNICIPAL OWNERSHIP

T. Volynets
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF150.04 KB
Abstract: 
This article presents a study of the problem of classification of the civil-legal protection of the right of municipal ownership.
References: 

1. http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419 2. V. G. Rotan, A. G. Yarema, V. V. Kryvenko, V. Ya. Karaban, O. Ye. Sonin Naukovo-prakty chny j komentar do cyvilnogo zakonodavstva Ukrayiny [A research and practice comment is to the civil legislationof Ukraine], X., 2010, 800 p. 3. Konstytuciya Ukrayiny [Constitution of Ukraine] [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-80. 4. Cyvilnyj kodeks Ukrayiny [Civil code of Ukraine] vid 16.01.2003 № 435-IV zi zminamy stanom na 01.04.2016 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.5. Zhylinkova I. V. Preventyvnyj sposib zaxystu prava vlasnosti [Preventive method of defence of right ofownership], 2005, p. 130. 6. Yavorska O. S. Pravove regulyuvannya vidnosyn vlasnosti za cyvilnym zakonodavstvom Ukrayiny [The legal adjusting of relations of property is on the civillegislation of Ukraine], K., Atika, 2008, 256 p. 7. Sergeev A. P. Grazhdanskoe pravo [Civil right], M. Yurydycheskaya lyteratura, 1999, 340 p. 8. Prysyazhnyuk T. Zaxyst prava vlasnosti u Yevropejskomu pravovomu prostori [Defence of right of ownership is in European legal space], 2001, p. 68. 9. http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/ 2837/1/Baranova_79.pdf. 10. Kucz Y. O. Terytorialna gromada: znannyevist, diyevist [Territorial society,effectiveness], X, “Apostrof”, 2011. – 340 p. 11. Gnativ O.B. Zaxyst prava vlasnosti v cyvilnomu pravi : avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk: 12.01.03. [Defence of right of ownership is in a civillaw], Kyyiv, B.v., 2015, 20 p. 12. Grybanov V. P. Predelы osushhestvlenyya yashhyt grazhdanskyx prav [Limits of realization and protection of civil rights], p. 117.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 380–384