Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

HUMAN BEHAVIOR: APPROACHES TO UNDERSTANDING

О. Barabash
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF143.43 KB
Abstract: 
The article analyzes the relationship between “conduct” and “activities”. Named and described the main approaches to understanding the concept of “behavior” of man.
References: 

1. Harasymiv T. Z. Ponyattya “povedinka” ta “diyal’nist’” yak osnova filosofemy deviantnoyi povedinky [The concept of “behavior” and “activities” as a basis filosofemy deviant behavior], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Yurydychni nauky, 2015, Vol. 824, pp. 228–232. 2. Pys’menyts’kyy A. A. Teoriya derzhavy i prava: navchal’nyy posibnyk [Theory of law: a tutorial]. – Kharkiv, 2007, 252 p. 3. Shchepan’skyy Ya. Elementarne ponyatyya sotsyolohyy [Basic concepts of
sociology]. – Moskva, 1969, 240 p. 4. Kozenko Yu. O. Pravova povedinka osoby: aksiolohichnonormatyvna determinatsiya : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.12 [Legal povedіnka individuals: aksіologіchno-normative determіnatsіya], L’vivs’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. – L’viv, 2012, 193 р. 5. Oksamytnyy V. V. Pravovoe vospytanye – vazhnyy faktor sotsyal’noy aktyvnosty lychnosty [Legal education – an important factor in the social activity of the individual]. – Kyiv, 1979, 231 р. 6. Vytruk N. V. Obshchaya teoryya yurydycheskoy otvet·svennosty [The general theory of legal liability]. –
Moskva, 2009, 258 p. 7. Pavlov Y.Ya. Sbornyk sochynenyy [Collected works]. – Moskva, 1963, 410 p. 8. Yunh K. Psykholohyya bessoznatel’noho [Psychology of the unconscious]. – Moskva, 1975, 481 р. 9. Uotson Dzh. B. Psykholohyya kak nauka o povedenyy [Psychology as a science of behavior]. – Moskva, 1926, 314 p. 10. Skynner B. F. Tekhnolohyya povedenyya [Сonduct Technology]. – Moskva, 1996, 312 p. 11. Harasymiv T. Z. Pryrodni ta sotsial’ni determinanty formuvannya povedinky lyudyny: filosofs’kopravovyy vymir: dys. d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.12 [Natural and social determinant of human behavior: a philosophical and legal aspects], L’vivs’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav, L’viv, 2009, 458 p. 12. Sorokyn P. A. Еlementarnyy uchebnyk obshchey teoryy prava v svyazy s teoryey hosudarstva [An elementary textbook of general theory of law in connection with the theory of the state]- 2009, 846 р. 13. Fromm Е. Anatomyya chelovecheskoy destruktyvnosty [Anatomy of the human destructiveness]. – Moskva, 1994, 194 p. 14. Dyurkheym. Sotsyolohyya, ee predmet, metod,
prednaznachenye [Sociology, its subject matter, method, purpose]. – Moskva, 1995, 352 p. 15. Berdyaev N. A. Smysl tvorchestva (opravdanyya cheloveka) [Meaning of Creativity (human justification)]. – Moskva, 1916, 215 p. 16. Al’fonsas V. Lychnost’ y pravovoe rehulyrovanye: tvorcheskye poysky [Personality and legal regulation of: creative pursuits]. – Luhansk, 2006, 149 p. 17. Kudryavtsev V. N. Pravo y povedenye [Right and behavior]. – Moskva, 1976, 211 p.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 4–8