ESTIMATED METHODOLOGY CONCEPTS OF LAW

N. Bogutska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF177.21 KB
Abstract: 
The article considers the relations between formally determined and valuating concepts, analyses the characteristics of these concepts, gives the definition of the valuating concept.
References: 

1. Savickij V. M. Jazyk processual'nogo zakona (voprosy terminologii) / V. M. Savickij. – M. : Nauka, 1987. – 288 s. 2. Siryj M. Nevynnyh ljudej vlada sadzhatyme i za novym KPK. Bulo b bazhannja…/ M. Siryj. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://human-rights.unian.ua/606885- mikola-siriy-nevinnih-lyudey-vlada-sadjatime-i-za-novim-kpk-bulo-b-bajannya.html.. 3. Universal'nyj citatnik politika i zhurnalista: 6000 citat o politike, pravosudii i zhurnalistike. – [2-e izd., ispravl]. – M. :
Izd-vo Jeksmo, 2004. – 784 s. 4. Pokrovskij I. A. Osnovnye problemy grazhdanskogo prava / I. A. Pokrovskij. – Petrograd : Pravo, 1917. – 328 s. 5. Ljublinskij P. I. Tehnika, tolkovanie i kazuistika Ugolovnogo kodeksa / P. I. Ljublinskij // Zapiski juridicheskogo fakul'teta Petrogradskogo universiteta. 1917. – Vyp. 5. – 268 s. 6. Ushakov A. A. Ocherki sovetskoj zakonodatel'noj stilistiki : [ucheb. posobie]/A. A. Ushakov.– Perm' : Izd-vo Perm. un-ta, 1967. – 206 s. 7. Rabinovich P. M. Zakonnost' i celesoobraznost' v primenenii juridicheskih norm / P. M. Rabinovich // Primenenie sovetskogo prava. – Vyp. 30. – Sverdlovsk, 1974. – 46 c. 8. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovnoprocessual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. – 220 s. 9. Maslova E. N. Ocenochnye kategorii v kvalificirovannyh vidah ubijstva: dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.08 / Maslova Elena Nikolaevna. – M., 2006. – 249s. 10. Piteckij V. V. Ocenochnye priznaki ugolovnogo zakona (sushhnost', funkcii, perspektivy ispol'zovanija v zakonodatel'stve) / V. V. Piteckij. – Krasnojarsk : Krasnojar. un-t ; Sibir. feder. un-t, 1993. – 87 s. 11. Savickij V. M. Jazyk processual'nogo zakona (voprosy terminologii) / V. M. Savickij. – M. : Nauka, 1987. – 288 s. 12. Kobzeva E. V. Ocenochnye priznaki v ugolovnom zakone: rezul'taty jekspertnogo oprosa / E. V. Kobzeva, N. A. Lopashenko // Pravovedenie. – 2002. – № 2. – S. 90–101. 13. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovno-processual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. 14. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovnoprocessual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. – 220 s. 15. Baru M. I. Ocenochnye ponjatija v trudovom zakonodatel'stve / M. I. Baru // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1970. – № 7. – S. 104–108. 16. Pigolkin A. S. Obnaruzhenie i preodolenie probelov prava / A.S. Pigolkin // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1970. – № 3. – S. 50–57. 17. Kerimov D. A. Zakonodatel'naja tehnika : [nauch.-metod. i ucheb. posobie] / D. A. Kerimov. – M. : NORMA, 2000. – 125 s. 18. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovno-processual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. – 220 s. 19. Vapnjarchuk V. V. Ocinni ponjattja jak pidstava zastosuvannja sudovogo rozsudu u kryminal'nomu provadzhenni / V.V. Vapnjarchuk // Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu – 2014. – Vyp. 2. – Tom 4 – S. 77–80. 20. Kobzeva E. V. Ocenochnye priznaki v ugolovnom zakone [pod red. N. A. Lopashenko] / E. V. Kobzeva. – Saratov : Izd-vo GOU VPO “Saratovskaja gosudarstvennaja akademija prava”, 2004. – 228 s. 21. Piteckij V. V. Ocenochnye ponjatija v sovetskom ugolovnom prave: dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.08 / Piteckij Valerij Vasil'evich. – Sverdlovsk, 1979. – 198 s. 22. Zhidkov O. A. Istorija burzhuaznogo prava (do perioda obshhego krizisa kapitalizma) : [ucheb .posobie] / O. A. Zhidkov. – M.:Izd-vo UDN, 1971. – 157 s. 23. Ushakov A. A. Ocherki sovetskoj zakonodatel'noj stilistiki : [ucheb. posobie] /A. A. Ushakov.– Perm' : Izd-vo Perm. un-ta, 1967. – 206 s. 24. Zhygalkin P. I. Aktual'ni problemy kodyfikacii' zakonodavstva pro pracju / P. I. Zhygalkin // Problemy zakonnosti : respublik. mizhvidom. nauk. zb. – H., 2001. – Vyp. 51. – S. 3–9. 25. Baru M. I. Ocenochnye ponjatija v trudovom zakonodatel'stve / M. I. Baru // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1970. – №7. – S. 104–108.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 332–339