Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ABOUT INVESTIGATING JUDGE HOW SUBJECT OF JUDICIAL REVIEW

V. Kushpit, I. Cilyurik
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF185.93 KB
Abstract: 
In the article scientific approaches to understanding the new subject of criminal proceedings – the investigating judge. Studied the history of the investigating judge. The foreign experience of legal regulation of judicial review.
References: 

1. Bryntsev V. Dosudove slidstvo: sudovyy slidchyy chy “sledstvennyj sud'ja”? [Pre-trial investigation, the coroner or “investigatory Judge”?]. Pravo Ukrayiny – Right Ukraine, 1997, Vol. 7, pp. 7–9. 2. Hroshevyy Yu. Problemy udoskonalennya zakonodavstva, shcho rehulyuye kryminal'nuprotsesual'nu diyal'nist' [The problems of legislation regulating the activity of Criminal Procedure], Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny – Journal of the Academy of Sciences of Ukraine, 2003, Vol. № 2 (33) – 3 (34), pp. 686–698. 3. Malyarenko V. T. Reformuvannya kryminal'noho protsesu Ukrayiny v konteksti yevropeys'kykh standartiv. Teoriya, istoriya i praktyka [Tekst] : monohrafiya [Reform of the criminal process of Ukraine in the context of European standards. The theory, history and practice], Kiev, Kontsern “Vydavnychyy dim “In Yure” Publ., 2004, 544 p. 4. Markush M. A. Pryntsyp zmahal'nosti v kryminal'nomu protsesi Ukrayiny [Tekst] : monohrafiya [The principle of adversarial criminal proceedings in Ukraine], Kharkiv, Vydavets' SPD FO Vapnyarchuk N. M. Publ., 2007, 208 p. 5. Shylo O. H. Teoretykoprykladni osnovy realizatsiyi konstytutsiynoho prava lyudyny i hromadyanyna na sudovyy zakhyst u dosudovomu provadzhenni v kryminal'nomu protsesi Ukrayiny [Tekst] [Theoretical and applied bases of the constitutional human and civil rights to judicial protection in pre-trial proceedings in the criminal process Ukraine], Kharkiv, Pravo Publ., 2011, 472 p. 6. Shylo O. H., Maryniv V. I. Problemy pidvyshchennya efektyvnosti sudovoho kontrolyu za obmezhennyam konstytutsiynykh prav lyudyny v kryminal'nomu sudochynstvi [Tekst] [The problems of efficiency of judicial control over restriction of constitutional rights in criminal proceedings], Kiev, Kharkiv Yurinkom Inter Publ., 2002, pp. 229–232. 7. Tumanyants A. R. Slidchyy suddya yak sub“yekt realizatsiyi sudovykh funktsiy u dosudovomu provadzhenni / A. R. Tumanyants [As an investigating judge and judicial functions in pre-trial proceedings], Forum prava – Law Forum, 2011, Vol. № 2, pp. 896–901. 8. Kosov V. V. Sud (suddya) yak sub“yekt sudovo-kontrol'noyi diyal'nosti u dosudovykh stadiyakh kryminal'noho protsesu [Tekst] / V. V.
Kosov [The court (judge) as the subject of judicial control in the pre-trial stage of criminal proceedings], Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav im. E. O. Didorenka – Bulletin of Lugansk State University Interior named EO Didorenka, 2011, Vol. 8, pp. 338–345. 9. Mishchenko S. M. Slidchyy suddya yak sub“yekt realizatsiyi sudovoho kontrolyu pid chas zdiysnennya dosudovoho rozsliduvannya: okremi aspekty [Tekst] / S. M. Mishchenko [Investigative judge as an implementation of judicial review in the course of the preliminary investigation of issues], Chasopys tsyvil'noho i kryminal'noho sudochynstva – Journal of civil and criminal justice, 2012, Vol. 6 (9), pp. 88–96. 10. Fojnickij I.Ja. Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva [Tekst] : v 2 t. / I. Ja. Fojnickij [Criminal justice course], Saint Petersburg Publ., 1996, 552 p. 11. Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442. 12. Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova. Available at: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view= doc&id=326970&lang=2. 13. Stoyko N.H. Ugolovnyj protsess Anhlyy y Ujel'sa, Bel'hyy y Danyy: sravnytel'no-pravovoy aspekt [Tekst] / N.H. Stoyko, A.S. Shahynyan [Criminal proceedings in England and Wales, Belgium and Denmark: comparative legal aspect], Krasnoyarsk Publ., 1997, 82 p. 14. Samaryn V. І. Krymіnal'ny pracjes Fedjeratyўnaj Rjespublіkі Germanіja: papjarjednjae rassledavanne і papjarjednі razgljad spravy sudom. Available at: http://www.law.bsu.by/pub/11/samaryn_3_3. pdf. 15. The German Code of Criminal Procedure. Available at: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/ englisch_stpo.html. 16. The Criminal Procedure Code of the Republic of France. Available at: www.legifrance.gouv.fr/content/download/ 1958/.../3/.../Code_34.pdf. 17. Gucenko K.F. Ugolovnyj process zapadnyh gosudarstv [Tekst] : izd. 2-e, dop. i ispr. / K. F. Gucenko, L. V. Golovko, B. A. Filimonov [Criminal proceedings Western states], Moscow, Zerkalo-M Publ., 2002, 528 p. 18. Guide to the new Criminal Procedure Code of Georgia. Available at: http://www.legalaid.ge/cms/site_images/UNDP%20brochures/rus/CPC_RUS.pdf. 19. Meparishvili G. Novyj Ugolovno-processual'nyj kodeks Gruzii: reforma ili kontrreforma? [The new Criminal Procedure Code of Georgia: reform and counterreform?]. Available at: http://ru.saqinform.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=1388.... 20. Kuril'chuk I. Deyaki problemy sudovoho kontrolyu u kryminal'nomu protsesi Ukrayiny [Tekst] / I. Kuril'chuk [Some problems of judicial review in the criminal process Ukraine], Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Business, Economy and Law, 2007, Vol. 11, pp. 146-148. 21. On the Judicial System and Status of Judges Law of Ukraine on July 07, 2010. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. 22. Horelkina K. H. Osoblyvosti protsesual'noho statusu slidchoho suddi: porivnyal'nyy analiz [Tekst] / K. H. Horelkina [Features of the procedural status of the investigating judge comparative analysis], Yurydychnyy chasopys Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav – Features of the procedural status of the investigating judge comparative analysis, 2013, Vol. 2, pp. 14–19. 23. Halikov A. Osobennosti instituta sudebnogo obzhalovanija v dosudebnom proizvodstve [Tekst] / A. Halikov [Features institute judicial review of pretrial], Rossijskaja justicija – Russian justice, 2003, Vol. 7, pp. 52–54. 24. Gus'kova A.P. Sudebnoe pravo:
istorija i sovremennost' sudebnoj vlasti v sfere ugolovnogo sudoproizvodstva [Tekst] : monografija / A. P. Gus'kova, N.G. Muratova [Judicial law: history and the present of the judiciary in criminal proceedings], Moscow, IG “Jurist” Publ., 2005, 176 p.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 513–520