Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ABOUT THE CONCEPT OF SOURCES OF FINANCING SOCIAL SECURITY

M. Kropyvnytskyi
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF180.99 KB
Abstract: 
This article is devoted to the scientific and legal review of the sources of financing social protection. The paper presents the analysis of the sources of financing social protection anddevelops proposals to optimize their. Expenditures of the state and local budgets for social protection and their use are analyzed.
References: 

1. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 no. 254k/96 – VR [Constitution of Ukraine]. Avaliable at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 2. Syrota Y. M. Pravo sotsyal’noho obespechenyya v Ukrayne: Uchebnyk [Social security law in Ukraine]. Kharkov: Odisey, 2000. 384 p. 3. Pylypenko P. D. (Ed.). Pravo sotsial’noho zabezpechennya Ukraïny: Navchal’nyy posibnyk [Social security law in Ukraine]. Kyiv: Istyna, 2012. 232 p. 4. Boyko M. D. Pravo sotsial’noho zabezpechennya Ukrayiny: Posibnyk. . [Social security law of Ukraine]. Kyiv: Olan, 2004. 312 p. 5. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 08.07.2010 no. 2456-VI [Budget Code of Ukraine]. Avaliable at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page. 6. Kochymorovs’ka O. O. & Pyshchulina O. M. Osnovni napryamy optymizatsiyi system sotsial’noho zakhystu v Ukrayiny: analitychna dopovid’ [The main directions of optimization of social protection in Ukraine]. Kyiv: NISD, 2012. 88 p. 7. Stashkiv B. Ponyattya prava sotsial’noho zabezpechennya [The concept of social security law]. Pravo Ukraïny, 2000, No 5, pp. 24–26. 8. Bolotina N. B. Pravo lyudyny na sotsial’ne zabezpechennya v Ukrayini: problema terminiv i ponyat’ [The human right on social security in Ukraine : the problem of terms and concepts]. Pravo Ukrayiny, 2000, No 4, pp. 37–39. 9. Dal’ V. Y. Tolkovyy slovar’ zhyvaho velykoruskaho yazyka T. 2 [Explanatory Dictionary of the living greatrussian language]. Sankt-Peterburh. Hostynyy dvor’ no. 17, no. 18, 1881. 814 p.10. Tolkovyy slovar’ Ushakova onlayn [Ushakov Explanatory dictionary]. Avaliable at http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=82483. 11. Rayzberh B. A., Lozovs’kyy L. Sh., Starodubtseva E. B. Sovremennyy ekonomycheskyy slovar’ – 2-e izd. [Modern
Dictionary of Economics]. Moscow, Ynfra-M., 1999, – 479 p.12. Borysov A. B. Bol’shoy ekonomycheskyy slovar’ [Great Dictionary of Economics]. Moscow: Knyzhnyy myr. 2003. – 895 p. 13. Alisov Ye. O., Voronova L. K., Kadykalenko S. T. ta in. Finansove pravo: Pidruchnyk – Vydannya druhe, vypravlene ta dopovnene [Finance law]. Kharkiv Konsum, 1999. 496 p. 14. T. F. Kutsenko Terminolohichnyy slovnyk – Byudzhetno-podatkova polityka: Navch.-metod. рosibnyk. [Budget tax policy]. Kyiv : KNEU, 2002. 256 p. 15. Bilodid I. K. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tt. – Tom 6, AN URSR. Instytut movoznavstva,
[Ukrainian language dictionary]. Kyiv : Naukova dumka, 1975. 779 p.; 16. Statystychnyy zbirnyk Ministerstva finansiv Ukrayiny “Byudzhet Ukrayiny 2014” [Statistical collection of the Ministry of Finance of Ukraine “Budget of Ukraine 2014”] Avaliable at www.minfin.gov.ua. 17. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 14.01.2011 no. 11 (zi zminamy) “Pro byudzhetnu klasyfikatsiyu” [The Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On Budget Classification]Avaliable at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page. 18. Yafinovych O. B. Osoblyvosti finansuvannya systemy sotsial’noho zakhystu v Ukrayini [Features of financing the social security system in Ukraine] Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho Universytetu. 2015. No 12. pp. 195–199.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 39–47