VOLODYMYR STAROSOLSKY’S ADVOCACY AND POLITICAL PUBLIC ACTIVITY ON DEFENCE OF UKRAINIANS’ LANGUAGE RIGHTS IN THE SECOND COMMONWEALTH OF POLAND

Vitaliy Kovalchuk, A. Buchyn
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF151.8 KB
Abstract: 
Participation of Volodymyr Starosolskyi as an advocate, publicman and scientist in defence of Ukrainians’ linguistic rights in the Second Commonwealth of Poland is examined in the context of Ukrainian national question at the beginning of XX century.
References: 

Ганкевич Л. Десятиліття Союзу Українських Адвокатів / Л. Ганкевич // Ювілейний Альманах Союзу Українських Адвокатів. – Львів: СУА, 1934. – С. 38–73.
Баран С. Шляхами нашого відродження / С. Баран // Життя і право. – Львів, 1934. – Ч.2. – С. 3–18.
Важка місія оборонців у політичних процесах // Діло. −1934. – 11 серпня. – С. 3.
Огородник Т. Участь В. Старосольського у судових політичних процесах проти українців у ІІ Речі Посполитій 1932–1934 рр. (за матеріалами газети “Діло”) / Т. Огородник // Зб. пр. Науково-дослідного центру періодики. – Вип. 11 / НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики; ред. кол. М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. – Львів, 2003. – С. 269–279.
З життя нашої організації // Життя і право. – Львів, 1938. – Ч. 3. – С. 23–24.
Домбачевський Р. За право мови / Р. Домбачевський // Життя і право. − Львів, 1931. – Ч.3. – С. 25–30.
Левицький К. В боротьбі за права української мови / К. Левицький // Життя і право – Львів, 1932. – Ч. 2. – С. 36–38.
Старосольський В. Права української мови / В. Старосольський // Життя і право. – Львів, 1938. – Ч. 4. – С. 1–9.
Волошин М. Права української мови / М. Волошин // Життя і право. – Львів, 1938. − Ч. 1. − С. 28–36.
За права української мови // Життя і право. – Львів, 1931. – Ч. 1. – С. 24–25.
Огородник Т. Володимир Старосольський – публіцист, редактор, видавець / Т. Огородник // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2000. – С. 485–489.
Домбачевський Р. З життя наших установ / Р. Домбачевський // Життя і право. – Львів, 1928. – Ч. 2. – С. 38–50.
За права української мови // Життя і право. – Львів, 1932. – Ч. 2. – С. 52–58.
Права української мови на терені окружної адвокатської ради у Львові // Життя і право. – Львів, 1938. – Ч. 4. – С. 2–9.
Старосольський В. Політичне право: курс лекцій / В. Старосольський. – Ч. 14. – Реґенсбург–Новий Ульм: УТГІ, 1950. − 373 с.
Старосольський В. Теорія нації / В. Старосольський // Записки Наукового товариства ім. Шевченка; ред. У. Старосольська. – 1991. – Т. 210. – С. 161–324.
Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 79–84