STOPPING OFFENCE, SIGNS RELATED TO THE ILLEGAL USE FOR COMMODITIES AND SERVICES

Lev Hula
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF155.21 KB
Abstract: 
In the article a question is considered in relation to an exposure and stopping of offences, signs related to the illegal use for commodities and services. The basic concepts of offences, signs related to the illegal use for commodities and services and described methods of their feasance are certain. The features of exposure of the offences related to illegal the use of trademarks at the user market are outlined. Methodology of stopping of the illegal use of signs is offered for commodities and services.
References: 

Організація протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-нараді / відп. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, С. А. Лебідь. – К., 2009. – 114 с.
Скалозуб Л. П. Організаційні засади діяльності підрозділів ДСБЕЗ із протидії економічним злочинам. Організація інформаційно-аналітичної роботи підрозділів ДСБЕЗ МВС України у протидії економічним злочинам: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-нараді / від. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, В. Д. Сапсай. – К.: РВВ МВС України, 2009. – С. 7–12.
Збірник методичних рекомендацій з викриття злочинів у сфері економіки / автр. кол. Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, С. А. Лебідь, Т. В. Дудченко. – К. ДДСБЕЗ МВС України, 2009. – 192 с.
Правові питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. / О. Г. Колб та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 132 с.
Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. – М.: Законность, 2001. – 220 с.
Експертизи у судочинстві України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 268–273