SPECIAL PRINCIPLES OF LEGAL STATUS OF MINORS

Nataliya Ortynska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF137.77 KB
Abstract: 
The article addresses the problem of the legal status of minors. The principles of the legal status of this category are adressed. They are divided into two categories: general and special. A detailed analysis of specific legal principles of the legal status of minors in a democratic state is provided.
References: 

Колодій A. M. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / A. M. Колодій, А. Ю. Олійник. – Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.
Кушніренко О. Г. Права і свободи людини та громадянина: навч. посіб. / О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. – X. : Факт, 2001. – 440 с.
Бех I. Д. Виховання особистості : в 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно- орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280 с.
Гайдай-Бандурка І. О. Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей / І. О. Гайдай-Бандурка // Право і Безпека. – 2014. – № 1. – С. 6–10.
Христова Г. Доктрина “R2P”: зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини / Г. Христова // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 42–52.
Бандурка І. Об’єкт посягання в злочинах проти прав та свобод людини / І. Бандурка // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 180–185.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 8215(7): 195–198