REGULATORY CONSOLIDATION CORRUPTION OFFENSES UNDER THE LAWS OF UKRAINE AND THEIR CLASSIFICATION

Olena Zaharchuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF151.18 KB
Abstract: 
This article deals with the criminal rules of law which define corruption offenses. There were analyzed features of the corruption crimes that distinguish this group from other crimes stipulated in the Criminal Code of Ukraine. Classification criteria for this group of crimes were also proposed. It was determined practical and theoretical sense of allocation of corruption offenses in the Criminal Code of Ukraine.
References: 

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб” від 23.05.2013 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 12. – Ст. 183.
Закон України “Про запобігання корупції”вiд 14.10.2014 № 1700-VII // Вiдомості Вeрховної Рaди Укрaїни. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014 № 1698-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051.
Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова, М. О. Тучак. – Х.: Магістр, 2012. – 200 с.
Абраменко Ю. Ю. Публічні послуги та їх роль у забезпеченні якості управління / Ю. Ю. Абраменко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2011. – № 2(6). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11ayyzyu.pdf.
Виговська А. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини за вітчизняним і зарубіжним кримінальним законодавством: порівняльна характеристика / А. В. Виговська // Правова держава. – 2010. – Вип. 21. – С. 351–357 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36863/48-Vygovska.p....
Кимлик Р. В. Склад злочинів, пов’язаних з корупцією / Р. В. Кимлик // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 263–265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2014/Kymlyk.pdf.
Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види / В. Куц, Я. Триньова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 32–36. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2012_4_8.pdf.
Скулиш В. Є. Норми про корупційні злочини як необхідна складова Особливої частини Кримінального кодексу України / В. Є. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – Вип. 660. – С. 106–110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/660/18.pdf.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 33–38