Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

PUBLIC PARTICIPATION IN THE EXERCISE OF PUBLIC POWER OF THE DUALITY OF THE THEORETICAL VALUE

Oleh Zarichnyy
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF171.21 KB
Abstract: 
The problem of public participation in the exercise of public authority. It is claimed that in terms of general theoretical law it can be seen in a double sense: first, as a political right of the individual when it comes to subjective content to individual members of society; secondly, the social institution of the democratic functioning of public authorities. The author paid special attention to the first display of public participation in the aspect of humanistic dimension.
References: 

Барков В. Ю. Сучасні проблеми формування громадянського суспільства в Україні / В. Ю. Барков // Відносини між державою і громадянським суспільством: Матеріали “круглого столу”. – К.: НІСД, 2003. – С. 51–56.
Бандурка А. М. О власти и преступности: монографія / А. М. Бандурка. – Харьков: Золотая миля, 2012. – 390 с.
Даль Р. А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / Р. А. Даль; пер. з англ. О. Д. Білогорського. – Х.: Каравелла, 2002. – 216 с.
Janda K., Berry J. M., Goldman J. The challenge of democracy: government in America. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.
Pateman C. Participation and democratic theory. / C. Pateman – Cambridge : Cambridge University press, 1970. – P. 42–43.
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014: RESULTS// Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.transparency.org/cpi 2014/results.
Зайчук О. В Теорія держави і права:академічний курс : підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006 // Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part2/401.htm.
Печенюк Д. О. Партисипаторна теорія демократії як напрям сучасної американської політичної науки: історія становлення і концептуальні засади / Д. О. Печенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 40–44.
Барбер Б. Сильна демократія : політика учасницького типу / Б. Барбер // Демократія : антологія / упоряд. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 259.
Большая часть населения гордится тем, что является гражданами Украины – опрос// Електронний ресурс – Режим доступу : http://pressorg24.com/news?id=179862.
Афонін Е. А. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 160 с. – (Серія „Бібліотека молодого державного службовця”).
Словник української мови : в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 10, 1979. – С. 532.
Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду / А. П. Заєць. – К., 1999. – С. 115.
Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України. – 2008. – № 2. – С. 9–13
Вибори в Європейському Союзі / за ред. Д. С. Ковриженка ; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 156 с. – Бібліогр.: с. 147–155. С. 10.
Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level // Електронний ресурс – Режим доступу : http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/144.htm; Recommendation Rec (2001) 19 of the Committee of Ministers to member states on the participation of citizens in local public life (Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2001 at the 776th meeting of the Ministers' Deputies) // Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.odpm.gov.uk/index.asp?id=1133645.
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Конвенція ООН від 25.06.1998 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 33.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 243–247