PROVIDING CONDITIONS FOR SELF-IMPROVEMENT AS PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF JUVENILES

Nataliya Murynets
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF144.52 KB
Abstract: 
This article is devoted to the importance and merits of prevention of deviant behavior of a minor, the experience gained from previous generations of developments abroad, statistical information and analytical department providing MIA of Ukraine.
References: 

Кузюк Д. Ю. Соціально-педагогічні аспекти профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції 22 квітня 2010 року м. Івано-Франківськ. – С. 197–201.
Денисов С. Ф., Жукова Т. С. Італійська модель запобігання злочинності молоді // Держава і право. – 2007. – № 35. – С. 492–500.
Бойченко О. В., Халілєв Р. А. Деякі аспекти вирішення проблем злочинності неповнолітніх // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006.– № 4. – С. 177–182.
Кропліс Л. В. Проблеми визначення девіантної поведінки неповнолітніх // Південноукраїнський правничий часопис, №3, 2007. – С. 49–51.
Снегірьов Є. В. Шкардун. Проблема торгівлі неповнолітніми з метою залучення до проституції // Науковий вісник ЛЮІ МВс України № дод 1(1), 2004. – С. 194–200.
Підлісний Є. Жертви сімейних воєн // Український юрист. – 2004. – № 12. – С. 58–61.
Голод С. В. Взаємодія кримінальної міліції у справах неповнолітніх із громадськістю // Проблеми взаємопорозуміння ОВС з населенням. – 2002. – С. 382–388.
Босько О. М. Девіантна поведінка учнів: проблема юридичної кваліфікації // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини і дитини. – 2006. – № 10. – С. 86–88.
Францій Л. В., Стеблинська О. С. Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання наркотизму неповнолітніх // Правова свідомість молоді у умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції, 22 квітня 2010 р., м. Івано–Франківськ. – С. 157–160.
Кузюк Д. Ю. Соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки серед неповнолітніх // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції 22 квітня 2010 р., м. Івано-Франківськ. – С. 197–201.
Чепендюк І. М. Система соціальної роботи з молоддю девіантно-кримінальної поведінки, що склалась в Україні // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції 22 квітня 2010 р., м. Івано-Франківськ. – С. 216–221.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 139–143