PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF UKRAINIAN MIGRANT

Nataliya Blok
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF141.46 KB
Abstract: 
The article is an attempt to analyze features of protection of labor rights of Ukrainian citizens, who are employed abroad. As a result it was found that legal status of Ukrainian citizens abroad depends on different factors, outlined in the research.
References: 

Чугуєвська М. Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном: навч. посіб. – К.: Віче, 2012. – № 24. – 30 с.
Кучменко Н. Легальні та нелегальні канали трудової міграції українців: правові та етнологічні аспекти. Етнічна історія народів Європи. – К., 2011. – 156 с.
Малиновська О. Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС. – К., 2004. – 171 с.
Малиновська О. Регулювання проблеми біженців у країнах Західної Європи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2003. – № 1. – 128 с.
Журба О. В. Гарантії захисту прав громадян України, які працюють за кордоном // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. –Харків, 2008. – Вип. 42. – 311 с.
Римаренко Ю. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. – К., 1998. – 912 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 10–14