PROBLEM DEFINITION “NONPROFIT ORGANIZATION” IN THE TERMINOLOGY BASED ON DIFFERENT STANDARDS AREAS OF LAW

Lyubomyra Melekh, O. Viznyak
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF153.56 KB
Abstract: 
In the article the problem of the definition of “nonprofit” in terminological basis of tax, economic and civil law. Grounded features of non-profit (non-profit) organizations. The characteristic of various organizations in Ukraine and abroad. Presented their views and list in different spheres of public life. Ante-profit organizations in the system of civil society. Reproduced nonprofit, autonomous nature of the organizations that protect the interests of different groups.
References: 

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV (із змінами і доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/436-15.
Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/2755-17.
Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами і доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page.
Андрєєва О. Б. Господарське право України: підручник, у ч. 1 / О. Б. Андрєєва, Ю. М. Жорнокуй, О. П. Гетманець — Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
Вінник О. М. Господарське право України: навчальний посібник / О. М. Вінник – К. : Правова єдність, 2009. – 766 c.
Інститут демократії імені Пилипа Орлика // Офіційний сайт інституту [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://idpo. com. ua.
Інститут польської політики [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk. wikipedia. org/wiki /wiki/ Інститут_ польської_політики.
Клименко О. А. Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kymu. edu. ua/vmv/v/p05/ar152165. pdf.
Красносільська Анастасія. Податкове середовище для громадської та благодійної діяльності з 2015 року: нові можливості, нові і старі бар’єри: від 19.02.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua/userfiles/tax_2015_ngo.pdf.
Мельник С. Б. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні від 2002 року № 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Unzap_2002_2_19. pdf.
Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс] // Офіційний сайт центру. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/
Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова [Електронний ресурс] // Офіційний сайт центру. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/index.php.
Фонд підтримки місцевої демократії [Електронний ресурс] // Офіційний сайт фонду. – Режим доступу: http://www.cwpu.org/show_page_ua.php?id=149.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 103–109