Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

PRACTICE IN INFORMAL FUNCTIONING OF THE INSTITUTION EXECUTIVE AND WAYS OF OVERCOMING

Oleksiy Dniprov
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF166.3 KB
Abstract: 
In the article violated the theoretical issues of differentiation and positive shadow of informal practices in the activities of the executive. Analyzes the legal regulation of the sphere of preventing shadow of informal practices, identifies ways to minimize the negative impact of informal practices in the sphere of shadow government.
References: 

Див., наприклад: Авер’янов В. Б. Державне управління: теорія і практика. – К., 1998. – С. 30; Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К., 2002. – С. 44–45; Воронов М. Л. Питання взаємозв’язку місцевих рад з їх виконавчими органами / М. Л. Воронов, К. Є. Соляннік // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – 2003. – № 5. – С. 54; Гонцяж Я. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції. Процедури: Порівняльний аналіз / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. – К.: Міленіум, 2002. – 245 с.; Макаренко О. Щодо співвідношення понять “орган виконавчої влади” та “орган державного управління” / О. Макаренко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 26; Соляннік К. Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х., 2004. – С. 84; Сушинський О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: автореф. дис. … д-ра держ. управ.: спец. 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” / О. І. Сушинський. – К., 2003. – 36 с.
Клімова С. М. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: [навч. посібник] / С. М. Клімова, Т.В . Ковальова. – X.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 180 с.
Чубата Л. В. Корупція – дестабілізуючий фактор розвитку держав в умовах глобалізації: тези доповідей учасників круглого столу [“Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти”] (м. Львів, 22 трав. 2009 р.) / Мін-во внутр. справ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС. – С. 228–231.
Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.
Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 44. – Ст. 2041.
Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 27–32