Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE ORIGINS OF CONSTITUTIONAL IDEOLOGY OF THE UKRAINIAN STATE FORMATION AS THE NATIONAL ONE

Ivan Terlyuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF182.78 KB
Abstract: 
We study the origins of constitutional ideology of the Ukrainian state formation as the national one. It is emphasized that the foundations of this ideology in Ukraine was founded in the middle of the XVII century, when on conditions of National Revolution of the Ukrainian people, the necessity of the development of the former Ukrainian national state as an independent, and mainly, sovereign was justified. It is emphasized that the attempt to introduce monarchism was caused by the need of external legitimization of the State.
References: 

Воссоединение Украины c Россией: Документы и материалы в трех томах.– Т. 2. М.: Издательство академии наук СССР, 1953. – 456с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/history/1181326480-vossoedinenie-ukrainy-s-ross...
Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М. Грушевський. Т. 9. Кн. 1. – К.: Наук. думка, 1996. – 880 с.
Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. – Т. 1 / редкол.: В. А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 800 с.
Макарчук С. Державотворчі, національні і соціальні спектри політики Б. Хмельницького / С. А. Макарчук // Козацькі війни XVII століття в історичній свідомості польського та українського народів. – Львів-Люблін, 1996. С. 9–20.
Орзих М. Ф. Категориальное опрецеление перспектив науки конституционного права // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку: [матеріали виступів учас. “круглого столу” / за ред. А. П. Гетьмана). X.: Право, 2009.
Орзих М. Ф. Конституционное право Украины: Учеб.-метод. пособие. О., 2003.
Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. Т. 1. До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993. – 640 с.
Полтавець С. Українська політична думка середини XVIІ століття / С. Полтавець / за ред. В. В. Кривошеї. – К., Світогляд, 2009. 170 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Monographpravlena.pdf
Смолій В. А. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Альтернативи,1997. – 368 с.
Смолій В. А. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Альтернативи, 1999 – 352 с.
Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9-ти т. Т. ІІІ. Кн. 1. – Третя чверть XVІІ ст. / упоряд., передмова В. Шевчука. К.: Дніпро, 2001. 504 с.
Терлюк І. Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 300 с.
Шевчук В. Суспільно-політична думка в Україні в другій половині XVIІ – на початку (до 1710 р.) XVIIІ століття / В. Шевчук // Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9-ти т. – Т. ІІІ. Книга перша (Третя чверть XVІІ ст.) / упоряд., передмова В. Шевчука. – К.: Дніпро, 2001. – С. 7–172.
Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII–XVIII ст. / А. Яковлів // Укр. істор. журнал. – 1995. – Вип. 6, № 405. – С. 124–138.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 412–416