MAGNA CARTA (1215): THE IDEA SUITABLE FOR THE PRESENT

Volodymyr Makarchuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF150.51 KB
Abstract: 
The ideas ofMagna Charta, which are presently ignored by the contemporary Ukrainian educational literature are considered; their significance for the nowadays demands of the reforms of Ukrainian legal system are evaluated
References: 

Кириченко В. Є. Велика хартія вольностей – міф чи право – погляд з континенту // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): матеріали ХХХІІІ міжнародної історико-правової конференції 17–20 вересня 2015 р., с. Коблеве. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. – 430 с., С. 15 – 21.
Малишко В. М. Велика хартія вольностей 1215 року і становлення конституційного права в США // Права людини …, сс. 36–43.
Коваль А. Ф. Еволюція прав людини та значення Великої хартії вольностей для життя сучасного суспільства // Права людини …, С. 44 – 51.
Федоров К. Г. История государства и права зарубежных стран. – Л.: Издание ЛенГУ, 1977. – 456 с.
Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час): Навч. посібн. / За ред.. проф. Б. Тищика. – Львів: Світ, 2006. – 696 с.
Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. – 2-е вид. перероб. й доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 730 с.
Іванніков І. А. Велика хартія вольностей, правова система Великої Британії, пострадянські правові реалії: чи можливі запозичення // Права людини …, сс. 22–28.
Велика хартія вільностей (витяги) // Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи станово-кастового суспільства : навч. посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. – 340 с., С. 247–248.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 258–261