THE HUMAN RIGHT TO RELIGIOUS EDUCATION AS A COMPONENT OF HUMAN FREEDOM FOR BELIEF CONFESSION

Liliya Yarmol
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF153.98 KB
Abstract: 
In the paper is analyzed general theoretical provisions of comprehension of the human right to religious education as a component human freedom for belief confession. This article is concerned to the concept and types of the human right to religious education. It is proposed improvements of juridical mechanisms of ensuring the human right to religious education.
References: 

Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
Робберс Герхард. Государство и церковь в Федеративной Республике Германия / Робберс Герхард // Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США / под общ. ред. А. Колодного. – К. : Отделение религиеведения Ин-та философии НАН Украины. – 1996. – С. 111–115.
Закович М. Освіта в контексті свободи совісті / Закович М., Колодний А. // Релігійна свобода : гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст) / за заг. ред. А. Колодного, О. Сагана. – К. : Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г. С. Сковороди. – 2000. – С. 97–100.
Дані Державного департаменту у справах національностей та релігій. Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2015/60129/
Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 року. (У Державному комітеті у справах релігій. Офіційний вісник) // Людина і світ. – 2001. – № 1. – С. 35–42.
О религии и церкви: сборник высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М. : Политиздат, 1981. – 176 с.
Сборник законов Украинской ССР и указов Президиума Верховного Совета УССР 1938–1979: В 2 т. – К., 1980. – 300 с.
Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” від 15.05.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 226–231