GENERAL REVIEW OF THE COMMISSIONER OF THE PRESIDENT OF UKRAINE FOR CHILDREN`S RIGHTS LEGAL STATUS

Nataliya Lesko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF227.7 KB
Abstract: 
The article is devoted to the examination of the origin of the Commissioner of the President of Ukraine for children`s rights institute and the legal status of an ombudsman for children. Moreover, some proposals are introduced on the improvement of the existing model of an ombudsman for children.
References: 

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.
Широ С. В. Права ребенка: необходимость внедрения нових механизмов защиты : монография / С. В. Широ. – М. : Мурманск, 2009. – 168 с.
Марцеляк О. В. Реформування вітчизняної моделі Уповноваженого з прав людини і запровадження дитячого омбудсмана в Україні – потреба часу / О. В. Марцеляк // Досвід інституту уповноваженого з прав дитини: перспективи для України : зб. матеріалів до міжнар. конф., 11 – 12 жовт. 2006 р., Київ. – К., С. 29–33.
Досвід інституту уповноваженого з прав дитини: перспективи для України : зб. матеріалів до міжнар. конф., 11 – 12 жовт. 2006 р., Київ. – 72 с.
Марцеляк О. В. Омбудсман з прав дитини : проблеми формування і розвитку у світі і в Україні / О. В. Марцеляк // Право України. – 2003. – № 10. – С. 44–48.
Конвенцію ООН про права дитини від 20 жовтня 1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada. gov. ua/ laws/show/1072-96-п.
Комітет ООН з прав дитини. Заключні спостереження : Україна. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/unicef_ukraine2011.pdf.
Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини : Указ Президента України від 11 серпня 2011 року № 811 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada. gov. ua/ laws/show/1072-96-п.
http://uk. wikipedia. org/wiki/.
European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wikiprogress.org/index.php/European_Network_of_Ombudspersons_....
Аналітичні довідки за результатами опитування дітей віком 10–17 років у межах проекту “Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://childfund.org.ua/Uploads/Files/docs/research_children.pdf.
Опацький P. M. Уповноважений Президента України з прав дитини: шляхи удосконалення / P. M. Опацький // Юридична наука. – № 4. – 2012. – С. 19–24.
Захист прав дитини в Україні. Підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unicef.org/ukraine/Report_2014_OBL.pdf.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 74–78