Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE CRIMINAL PROCEDURE COMPONENT OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF COMBATING CRIMES IN UKRAINE

Volodymyr Kyshpit
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF145.38 KB
Abstract: 
A place and role of criminal judicial politics are found out in the article, as component politics of the state in industry of counteraction to the crimes. Facilities of realization of criminal judicial politics are set. Defined the tasks of criminal procedure policy to effectively achieve the purpose of punishment. The prospects of development of criminal judicial politics of Ukraine are outlined in direction of implementation of international legal obligations.
References: 

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми: монографія / П. Л. Фріс. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.
Гребеньков Г. В. Пенальний вимір правової політики держави в сфері протидії злочинності / Г. В. Гребеньков, М. В. Палій, Є. С. Назимко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Міжнародний симпозіум (11–12 вересня 2009 р., м. Львів). – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – С. 60–65.
Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець “ПП Щербатих О. В.”, 2009. – 646 с.
Зеркин Д. П. Основы политологии [Текст]: курс лекций / Д. П. Зеркин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 544 с.
Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.", 1998. Т. 4: Н – П., 2002. – 768 с.
Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации : монография / Н. А. Беляев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 176 с.
Удалова Л. Д. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб.; 3-тє вид., перероб. і доп. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – К.: Нац. академія внутрішніх справ, 2013. – 275 с.
Письменний Д. Кримінально-правова та кримінальна процесуальна політика України: поняття, співвідношення, реалізація // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С. 292–297.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 441–444