BUZZED. INTERNATIONAL COOPERATION IS IN COUNTERACTION TO THE CRIMES THAT IS ACCOMPLISHED BY THE ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

Lev Hula
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF152.78 KB
Abstract: 
A question is considered in relation to international cooperation of law enforcement authorities in counteraction to the crimes that is accomplished by the organized criminal groups at presence of international connections. Legal frameworks of such co-operation that comes true on the basis of agreements with the states of far and near abroad are certain. The forms of international cooperation are described in counteraction to the organized forms of criminality that presents today substantial problem because legal norms are absent in relation to realization of the special operations and responsibility of public servants for such collaboration. Activity of international constabulary organization is outlined Interpol in relation to counteraction to the organized crime.
References: 

Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник / О. М. Бандурка. – Х.: НАВС, 2002. – 334 с.
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 8 т. / відп. ред.: В. В. Черней, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К.: Атіка, 2010. – Т.VIII: Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби, міжнародне співробітництво. – 1132 с.
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В. В. Коваленко, Є. М. Мойсеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – Т. IV: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – К.: Атіка, 2010. – 1128 с.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : наук.-практ. посіб. / [Є. М. Блажівський, І. М. Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, О. В. Приходько, О. В. Бедро, В. В. Мухін, О. В. Сапін, А. П. Слободзян, А. О. Штанько]; за заг. ред. Л. О. Фролової. – К.: Алерта, 2013. – 348 с.
Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник – Харків: Держ. спеціалізоване вид-во “Основа”, 2003. – 324 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 302–307