SOME ASPECTS OF THE IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SAFETY

Volodymyr Dytіuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF156.24 KB
Abstract: 
The article raises questions of management features by police vehicle in the context of the European Union.
References: 

Постанова Кабінету Міністрів України № 460 від 14 квітня 2004 р. “Про затвердження Порядку взаємодії відомчої воєнізованої охорони з органами (підрозділами) внутрішніх справ, Служби безпеки України , Збройних Сил України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки”.
Про міліцію: закон України № 565 від 20 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
Про надсилання звіту про закордонне службове відрядження делегації НАВС до підрозділу поліції готовності Баварії (м. Кенігсбрунн), ФРН. Звіт НАВС № 20203 / Чинний від 28.12.2012 р. – К.: НАВС, 2012. – 10 с.
Про перевезення небезпечних вантажів: закон України № 1644-III від 6 квіт¬ня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.
Рішення колегії МВС України № 6 км/2 від 04.10.2006 р. “Про діяльність міліції громадської безпеки, організації її структурної перебудови, забезпечення належного громадського порядку та дотримання прав громадян”.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 10–14