RATIONAL FORMALIZATION OF LAW THEORETICAL DETERMINATION AND PRACTICAL DIMENSIONS

Roman Radeyko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF140.33 KB
Abstract: 
This article studies the connection between law and rights in the context of regulations. It concentates on the relationship of man and source of law, as well as the problem of dialectical connection with legal acts on the basis of interrelation, real impact on the society of positive and natural law. It accentuates the problem of representation and protection of human rights and responsibilities as objective phenomena in the law, as well as the problem of improvement of the legal form of modern social relations, its optimality, efficiency and reliability.
References: 

Ліберо Д. Церковне право / Пер. з нім. Н. Щеглевської. – Львів: Свічадо, 2001. – 336 с.
Максимов С. І. Кантівський проект правового суспільства і нові демократії / С. І. Максимов // Філософія права: сучасні інтерпретації: вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2011). – 2-ге вид., допов. – Х.: Право, 2012. – С. 27–38.
Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні: монографія / С. П. Рабінович. – Львів: Держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 576 с.
Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2004. – 232 с.
Шемшученко Ю. С. Вступне слово / Ю. С. Шемшученко // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Вип. 3. – К.: Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – 492 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 70–74