LEGAL ASPECTS OF IMPROVING THE STATE ANTI-CORRUPTION POLICY

Olha Skochulias-Pavliv
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF155.96 KB
Abstract: 
The article determines the condition of the development and implementation of anticorruption policy in Ukraine. The effectiveness of state anti-corruption policy is analyzed on the basis of certain indicators and there is proved that Ukraine has created sufficient organizational and legal basis for struggle against corruption. Ways of improving the state anti-corruption policy are suggested.
References: 

Індекс сприйняття корупції – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ti-ukraine.org.
Заброда Д. Г. Поняття державної антикорупційної політики / Д. Г. Заброда // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 98–104.
Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / авт. кол.: А. М. Михненко (кер. авт. кол.), Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін.; за ред. проф. А. М. Михненка. – К.: НАДУ, 2010. – 360 с.
Кушнарьов І. В. Стратегія протидії корупції як складова антикорупційної політики / І. В. Кушнарьов // Право і безпека. – 2012. – № 5 (47). – С. 177–181.
Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (введення в дію відбудеться 26.04.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon4. rada. gov.ua.
Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1698-VII (набрання чинності відбудеться 25.01.2015 р.) Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon4. rada. gov. ua.
Положення про Національну раду з питань антикорупційної політики: Указ Президента України від 14 жовтня 2014 року № 808/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon4. rada. gov. ua.
Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon4. rada. gov.ua.
Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon4. rada. gov. ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 27–33