LEGAL ANALYSIS OF INNOVATIVE DISPLAYS PHENOMENA OF LAW IN THE INFORMATION SOCIETY

Myroslava Sirant
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF154.9 KB
Abstract: 
The article discusses the changes of aspects in phenomena of state and power in globalization. Particular attention is paid to the value of the information component of variable transformations. Trends in the development of law in the information society are identified. The components of the transformation of legal space are specified, particular attention is paid to virtualization of law as a modern phenomenon of contemporary reality.
References: 

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V// Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – ст.102
Шамхалов Ф. Собственность и власть / Ф. Шамхалов. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 412 с.
Stonier Т. The Wealth of information: profile of a postindustrial economy / Т. Stonier. –London, 1983.
Дякович О. В. Інноваційність правової глобалістики / О. В. Дякович // “Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 20-21 грудня 2013 р. – Д.: Східноукраїнська юридична організація, 2013. – С. 11–13.
Государственная власть: парадигма, методология и типология: [монография] / В. Я. Любашиц, А. Ю. Мордовцев, А. Ю. Мамычев. – Ч. II. – М.: Юрлигинформ, 2013. – 384 с.
Сорокин В. В. Юридическая глобалистика: [учебник] / В. В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во “Азбука”, 2009. – 700 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 59–63