INTELLECTUAL PROPERTY AS A CONTRIBUTION TO THE CHARTER CAPITAL OF A LEGAL ENTITY

Volodymyr Kravchuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF151.18 KB
Abstract: 
The article deals with problems that arise during the introduction of intellectual property rights as a contribution to the authorized capital. We study the algorithm design of such investment, including the need to sign the contract. Analyzes approaches to the estimation of intellectual property rights.
References: 

Закон України “Про господарські товариства” від 19.099.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2003. – 20 с.
Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2002 р. № 16-07/3483 “Щодо "ноу-хау" у статутному фонді товариства” // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – 09 грудня. – № 98.
Постанова Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 5.
Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Донецьк, 2000. – 20 с.
Лист Держкомпідприємництва України від 15.11.2002 р. № 4-451-2030/6118 // Бухгалтер. – 2002, грудень. – № 47–48
Наказ Фонду Державного майна України від 25.06.2008 р. № 740 “Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 60. – С. 33.
Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 166–171