CONSUMER RIGHTS IN THE CONCLUSION AND THE EXECUTION OF FINANCIAL CONTRACTS

Halyna Yanovytska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF139.1 KB
Abstract: 
Analyzed special regulations of the consumers rights in the conclusion and the execution of financial contracts. Specified on the necessity of explanation to the citizens of their consumer rights. Made a number of conclusions on improving financial market.
References: 

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – ст. 379.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2012 року // Урядовий кур’єр від 29 вересня 2001 року №154
Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки :Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 867-р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року №569// Урядовий кур’єр від 12 вересня 2012 року №164.
Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг: Роз’яснення Міністерства Юстиції від 12 травня 2011 року. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
Директиви ЄС. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.03.2012 №5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 41–45