Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи Quality Management in Education and Industry: Experience, Problems and Perspectives

Ukrainian translation unavailable for .