оксидаційне знесірчування

ВПЛИВ ВІДНОСНОЇ ВИТРАТИ ОКСИДАНТУ НА ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА З ВИСОКОСУЛЬФУРИСТОГО НИЗЬКОМЕТАМОРФІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ

Застосування некаталітичної оксидаційної десульфуризації для одержання дизельних палив з покращеними мастильними властивостями