нафтополімерна смола

ІНІЦІЙОВАНА ОРГАНІЧНИМИ ПЕРОКСИДАМИ КООЛІГОМЕРИЗАЦІЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С5 – ПОБІЧНОГО ПРОДУКТУ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛЕНУ