bitumen emulsion

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам′яновугільної смоли. 5. Емульсії на основі бітумів, модифікованих інден-кумароновою смолою з епоксидними групами

Застосування бітумних емульсій на основі окиснених, дистиляційних і модифікованих окиснених нафтових бітумів для виробництва slurry seal