biodiesel

Лужний синтез бутилових і етилових естерів жирних кислот і порівняльні стендові моторні випробування сумішевих палив на їх основі

Застосування глутаральдегід-зшитих хітозанових мембран з відходів панцирів креветок для виробництва біодизелю з калофілевої олії