PROSPECTS OF USING PET WASTE FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MINERAL FERTILIZERS

Oleg Nagurskyy, Myroslav Malovanyy, Sergij Synelnikov, Viktorija Vahchuk
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf124.32 KB
Abstract: 
The article presents the technological possibility of using PET wastes for encapsulation of granulated mineral fertilizers. The schematic flowsheet is proposed to obtain film-forming composition. An encapsulated ammonium nitrate with predictable kinetics of fertilizer components release was obtained.
References: 

[1] http://www.galpet.com.ua/uk/pererabotka-othodov-pet
[2] Andrushkiv B., Vovk I., Pohajdak O.: Udoskonalenia
ekonomichnoho instrumentarijuposhuku novyh resursiv
v umovach postradianskoho suspilstva. Galyckyj
ekonomicznyj visnyk, Lviv, 2012, No. 3 (36)/
[3] Wielgosz Z., Winiarski A., Krzeczynska M., Pasternacki J.:
Zastosowanie polimerow do nawozow o spowolnionym
dzialaniu, Prace naukowe instytutu technologii nieorganicznej
I nawozow mineralnych politechniki Wroclawskiej,
1996, No. 45, 61–69.
[4] Ovchinnikov L. and Lipin A.: Kapsulirovanie Mineralnykh
Udobrenij vo Vzveshenom Sloe. Ivan. GKhTU,
Ivanovo, 2011.
[5] Sabadash V.: Zastosuvanja kapsuljovanyh mineralnyh
dobryv dlja ekologichnoi bezpeky agrosystem. Dys. ...
k.t.n. Lviv, 2005.
[6] Selitra amiacznaia. Techniczeskie uslovia: GOST 2-85,
М.: Izdatelstvo standartov, 1997.
[7] Encyklopedia polimerov. Т. III. Sovetskaia encyclopedia,
М., 1977.
[8] Hak V.: PhD thesis, Lviv Polytechnic Nats. Univ., Lviv,
2011.
[9] Nagursky O.: Zakonomirnosti kapsuliuvania reczovyn u
stani psevdozridzenia ta ih dyfuzijnogo vyvilnenia. Lviv
Polytechnic Nats. Univ., Lviv, 2012
[10] Lipin A. et al.: Octnka efektivnosti kapsulirovania
granulirovanyh materialov v aparate kipiaschego sloia,
Czerkasy, 1987.